Tietosuojaseloste

Yleistä:

Medfanet Oy on sitoutunut noudattamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla asiakaspalvelu@medfanet.fi.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

Medfanet Oy
Linnoitustie 4 B, 02600 Espoo
FI20586344

+358 10 328 0260
asiakaspalvelu@medfanet.fi

Rekisterin nimi:

Medfanet Oy verkkokaupan (avannetarvike.fi) asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja tilausten toimittamiseen, käsittelyyn ja arkistointiin sekä markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, pyytää itseään koskevia henkilötietojen oikaisemista tai poistamista sekä tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Pyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Huom. Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Tunnistamistiedot, kuten asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen säilytys, suojaaminen ja hävittäminen

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyvä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Asiakastietoihin on pääsy ainoastaan Medfanet Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä, jonka lisäksi he ovat sitoutuneet asiakastietojen salassapitoon erillisellä sopimuksella.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle kuten kuljetusliikkeelle, palvelun toimittamista varten. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Medfanet Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie) ja muita vastaavia tekniikoita kuten selaimen paikallista varastoa (”local storage”), joiden avulla toteutetaan toimintoja ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Toiminnallisia evästeitä, jotka ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja, käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin.

Tietojen päivittäminen ja tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietojensa päivittämiseksi ja tarkastamiseksi.